ประชุมประจำเดือน
6 ม.ค. 65 15:43 น. 87 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย