ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
6 ม.ค. 65 15:08 น. 113 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ลงพื้นที่ประเมินตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา