นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีพร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา ก่อนเปิดเรียนการสอนแบบ On-Site
27 ธ.ค. 64 15:18 น. 268 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 กรรมการตรวจความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ร่วมกับ นางสาววนัทชญา ตั่นหุ้ย ผอ.รพ.สต.ลำชิงและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี จ.สงขลา ก่อนเปิดเรียนการสอนแบบ On-Site ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)