นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
27 ธ.ค. 64 14:33 น. 30 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสุชาติ ซิรยานนท์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ที่ 37/2564 ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกากามาลียะฮ์) หมู่ที่ 4 ตำบลแค และตรวจรับพัสดุต่อเติมอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ลออสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลนาทับ โดยวิธีการคัดเลือก งบประมาณสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา