นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นผู้แทนมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน)ที่ประสบภัยพิบัติจากการเกิดอัคคีภัย
24 ธ.ค. 64 14:22 น. 34 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กับนักเรียนโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงอัมนานี เด็นหลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กหญิงฟาติน เด็นหลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ประสบภัยพิบัติจากการเกิดอัคคีภัย(สถานที่พัก) ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ