นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประชุมบุคลากร
24 ธ.ค. 64 10:51 น. 108 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามผล วางแผนการดำเนินงานการขอเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของโรงเรียนเอกชนในระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และชี้แจง หารือข้อราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง