ลงพื้นที่เพื่อตรวจพิจารณาความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site
23 ธ.ค. 64 10:31 น. 189 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 21 ธ.ค. 2564 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจพิจารณาความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ณ โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา