ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน ON SITE
10 ธ.ค. 64 10:56 น. 83 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

9 ธ.ค 2564 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนรุ่งภิญโญ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน ON SITE