ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีน ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย)
9 ธ.ค. 64 20:31 น. 81 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อยพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสช.จ.สงขลา  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีน ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย)เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา