ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก ศอ.บต.ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า
9 ธ.ค. 64 09:41 น. 32 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 ธ.ค.64  เวลา 14.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า ณ โรงเรียนสันติวิทย์ ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพ/ข่าว : อับดลรอหมาน สอมัน