นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีน ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
8 ธ.ค. 64 15:59 น. 80 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีน ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์การฉีดวัคซีน นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook