นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 1/2564
7 ธ.ค. 64 15:46 น. 57 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และพนักงานราชการครูในสังกัด ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ