นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน แบบ (on-site)
7 ธ.ค. 64 15:11 น. 210 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน แบบ (on-site) ของสถานศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในจังหวัดสงขลา ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2907/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอ่ำ เพชรวงศ์ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา