ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
5 ธ.ค. 64 12:34 น. 56 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดุลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ