สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบเงินสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัด
3 ธ.ค. 64 13:33 น. 200 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัว นางนิชาภา มณีรัตน์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ตำบลเทพา จังหวัดสงขลา