ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้เรียน โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูของสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัด
23 พ.ย. 64 22:35 น. 91 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 18 พ.ย.2564 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้เรียน โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูของสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาฮุดดีน (ควนหรัน) และ สถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอานมูฮายีรีน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา