ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและมอบนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
23 พ.ย. 64 22:19 น. 152 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 20 พ.ย. 64  นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา และนายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและมอบนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วมต้อนรับและรับทราบนโยบายดังกล่าว