ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสงค์ขออนุญาตจัดตั้งใหม่
23 พ.ย. 64 22:01 น. 96 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 23 พ.ย. 64 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อยพร้อมบุคลากรตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสงค์ขออนุญาตจัดตั้งใหม่เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่และเอกสารการขออนุญาต ณ หมู่ 1ต.สะบ้าบ้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา