นายหั้ว ศรีสุด ผู​้อำนวยการส​ำนักงานการ​ศึกษาเอกชน​อำเภอนาทวี​เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23 พ.ย. 64 15:53 น. 230 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2564 เวลา 09.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู​้อำนวยการส​ำนักงานการ​ศึกษาเอกชน​อำเภอนาทวี​เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรับวัคซีนของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “สธ. และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา” โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน​การประชุม​ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยตัวแทนสถาบันศึกษาปอเนาะประชุมผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชัน zoom