สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม สช.จังหวัด/สช.อำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings
22 พ.ย. 64 17:00 น. 17 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม สช.จังหวัด/สช.อำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook