นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On- Site วันแรก
22 พ.ย. 64 16:51 น. 17 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On- Site วันแรก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

..........

ภาพ : ณัฐพรรณ รินวงศ์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ศริริวรรณ แหยะเจิรญ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา


ข่าวจาก: facebook