นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
22 พ.ย. 64 22:03 น. 214 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผ่านระบบการประชุมทางไกล google meet โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม