นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19
22 พ.ย. 64 21:59 น. 17 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 22 พ.ย.2564 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้เรียน โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูของสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา