ดร.พีร​ศักดิ์​ รัตนะ​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีน​ป้องกันเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (โควิด​-19) ของโรงเรียน​เอกชนทั้งในและนอกระบบของอำเภอสะบ้าย้อย
20 พ.ย. 64 16:29 น. 19 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่​ 20 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 09.30 น. ดร.พีร​ศักดิ์​ รัตนะ​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีน​ป้องกันเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (โควิด​-19) ของโรงเรียน​เอกชนทั้งในและนอกระบบของอำเภอสะบ้าย้อย​ ซึ่งมีนายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รองผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนจัง​หวัดสงขลา​ รักษา​การ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัดสงขลา​ นายอุทิศ​ อม​รมณี​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำเภอ​สะบ้าย้อย​ และเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูล​การฉีดวัคซีนของอำเภอสะบ้าย้อย​ และภาพรวมของจังหวัด​สงขลา​ ให้เลขาธิการ​ กช.ได้รับทราบ พร้อมนี้คณะผู้บริหาร​โรงเรียน​เอกชน​ในสังกัด สช.อำเภอสะบ้าย้อย​ เข้าร่วมพบปะเพื่อรายงานข้อมูลความคืบหน้า​ของแต่ละโรงเรียน ณ สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำเภอ​สะบ้าย้อย


ข่าวจาก: facebook