สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นางสาวฟรานญ่า บินหมัดอาด นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ประเภทนักเรียน
17 พ.ย. 64 11:36 น. 10 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นางสาวฟรานญ่า บินหมัดอาด นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ประเภทนักเรียน โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบและนายนิรัญ สายสะอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ เป็นผู้รับแทนนักเรียน


ข่าวจาก: facebook