ลงพื้นที่พิจารณาตรวจความพร้อม การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ มะฮัดบาบุรเราะห์มะห์
19 พ.ย. 64 10:28 น. 283 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่ง จังหวัดสงขลาที่ 527/2564 ลงพื้นที่พิจารณาตรวจความพร้อม การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ขอจัดตั้งใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบข้อกฏหมายและวัตถุประสงค์ของราชการณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดบาบุรเราะห์มะห์ ตั้งอยู่ 46/2 หมู่่ที่ 12 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา