นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
12 พ.ย. 64 14:01 น. 25 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดสงขลา (อื่นจากสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)) โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทนกลุ่มงาน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ......งานประชาสัมพันธ์ สช.อ.จะนะ .....