นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
27 ต.ค. 64 13:45 น. 55 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนกลุ่มงาน และผู้บริหารโรงเรียนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม