ลงพื้นทีพิจารณาตรวจความพร้อม การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ขอจัดตั้งใหม่
26 ต.ค. 64 14:59 น. 104 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอุทิศ อมรมณี        ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นทีพิจารณาตรวจความพร้อม การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขอจัดตั้งใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานมีความคล่องตัว และเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบข้อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของราชการณ สถาบันศึกษาปอเนาะมิสบาฮุลคอยรี (Misbahul khairi Pondok Institute) ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา