นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม สช.จังหวัด/สช.อำเภอ ผ่านทางระบบ Google Meet
20 ต.ค. 64 12:14 น. 79 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดุลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม สช.จังหวัด/สช.อำเภอ ผ่านทางระบบ Google Meet