นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าจะนะ
19 ต.ค. 64 12:17 น. 81 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 37 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป้าหมายนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 17 โรง โรงเรียนสามัญสังกัดสพม. จำนวน 4 โรง ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ