นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 465 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
14 ต.ค. 64 15:33 น. 102 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนอันซอรียะห์วิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 465 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการดำเนินการของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะนะ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2564 มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ที่ประสงค์รับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 4,934 คน