นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าคารวะและมอบกระเช้า แด่นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่
12 ต.ค. 64 16:03 น. 12 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าคารวะและมอบกระเช้า แด่นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบนโยบายการปฏิบัติให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำชับให้ดูแลโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่กำลังจะเปิดเรียนแบบ On -site ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแบบเข้ม


ข่าวจาก: facebook