นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ร่วมประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
12 ต.ค. 64 14:26 น. 10 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ร่วมประเมินฯ โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนประทีปธรรม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล