นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นักศึกษา ป.โท จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
11 ต.ค. 64 15:52 น. 14 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ. สช.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สช.จังหวัดสงขลาและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นักศึกษา ป.โท จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

...................

ภาพ/ข่าว : กาญจนา สังข์แก้ว พนักงานจัดการงานทั่วไป


ข่าวจาก: facebook