ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ต.ค. 64 04:59 น. 11 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมูฮันมัด​ ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษากา​รในตำแหน่ง​ ผู้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และผู้บริหารสำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับ


ข่าวจาก: facebook