ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน. อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
9 ต.ค. 64 05:50 น. 12 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน. อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ร่วมทั้งพบปะประชาชน และเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสะพานมโนราห์ ณ จุดก่อสร้างสะพาน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ


ข่าวจาก: facebook