ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
11 ต.ค. 64 14:22 น. 10 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ร่วมประเมินฯ ครูและนักเรียน โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี