ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ ZOOM
11 ต.ค. 64 14:18 น. 187 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธาน