ประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
8 ต.ค. 64 17:12 น. 201 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนในสังกัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา