สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) รอบการประเมินครั้งที่ 2
17 ก.ย. 64 14:27 น. 23 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี และนายมานะ นามรัตน์ พนักงานจัดการงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) รอบการประเมินครั้งที่ 2 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชจังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม

ข่าวจาก: facebook