เจ้าหน้าที่สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนยื่นขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site อำเภอหาดใหญ่
16 ก.ย. 64 17:14 น. 24 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนยื่นขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site อำเภอหาดใหญ่

...................

ภาพ : ศิริวรรณ แหยะเจริญ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา


ข่าวจาก: facebook