สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564
14 ก.ย. 64 14:59 น. 21 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ) กำหนดจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ เพื่อประเมินตามคำรับรองปฏิบัติราชการและตามตัวชี้วัดภารกิจงาน โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook