ประเมินผลการปฏิบัติงานและรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2
13 ก.ย. 64 16:39 น. 17 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานและรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook