ประชุมการส่งสริม พัฒนาโรงเรียนเอกชนในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
14 ก.ย. 64 14:48 น. 224 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

                 วันที่ 9 -9- 64 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา                 เป็นประธานการประชุมการส่งสริม พัฒนาโรงเรียนเอกชนในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีและสะบ้าย้อย พร้อมโดยโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี และโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ที่วางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย