ตรวจติดตาม กำกับ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท
14 ก.ย. 64 14:42 น. 19 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 คณะกรรมการตามคำสั่งที่ 64/2564                      กรรมการชุดที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ณ โรงเรียนรุ่งภิญโญ, โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ, โรงเรียนบาโงยดูริยันอิสลามศึกษา, โรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์                       โรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้ดำเนินการแจกเงินให้ผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามสถาณการณ์แพร่เชื้อระบาด Covid-19 และทาง สช.อ.สะบ้าย้อย ก็ขอขอบคุณโรงเรียนที่พยายามหาวิธีแจกเงินให้ผู้ปกครองได้รับเงินตามรายชื่อทุกคนคะ