เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 64 22:41 น. 16 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา