คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ก.ย. 64 16:49 น. 22 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

...................

ประมวลภาพการลงพื้นที่ของวันที่ 10 กันยายน 2564


ข่าวจาก: facebook