เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
10 ก.ย. 64 15:48 น. 26 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 64/2564 ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ร.ร.สุทธิ์รักษ์ ร.ร.ทรัพย์ธานีวิทยา และร.ร.อิสลามวิทยานุเคราะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา