นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 64 09:13 น. 22 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม google meet ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ